Condiţii generale:

Produsele cumparate sunt insotite de instructiuni de instalare, exploatare, utilizare si intretinere care trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului.
Service-ul este asigurat in perioada de garantie, de catre S.C. EURO SERVICE CENTER. Euro Service Center va ofera un serviciu special de service; sunand la 0372.770.777, puteti solicita ridicarea produsului aflat in perioada de garantie direct de la domiciliu si transportarea la centrul service, costurile fiind suportate prin contract de unitatea de service. De asemenea acest numar va sta la dispozitie si pentru alte informatii suplimentare cu privire la conditiile de garantie. Puteti sa ne contactati si in scris la urmatoarea adresa de e-mail: garantii@esc-it.ro.

! Este imperios necesar ca la solicitarea acordarii garantiei produsul sa fie insotit de urmatoarele:
•    Copie dupa factura si certificatul de garantie
•    O descriere scrisa a defectului constatat
•    Ambalaj corespunzator transportului (in ambalajul original)
! Nu ne asumam raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului, datorate ambalarii necorespunzatoare.
! In cazul in care nu se constata defectul reclamat, costurile de transport vor fi suportate de catre client.
Recepţia cantitativă şi calitativă va fi făcută la sediul vânzătorului, de către reprezentanţii acestuia, în prezenţa reprezentantului beneficiarului, folosindu-se procedurile de recepţie ale vânzătorului.

Vanzatorul este raspunzator fata de beneficiar pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele. In cazul lipsei conformitatii, beneficar are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea consumatorului.

Garantie şi service:

Orice defecţiune apărută in perioada de garanţie, datorită unei cauze neimputabile beneficiarului, va fi remediată prin repararea sau inlocuirea subansamblelor defecte, gratuit. Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp care nu poate depasi 15 zile, fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.
Firma Euro Service Center nu răspunde pentru pierderile colaterale urmare a riscurilor previzibile ce deriva din utilizarea produselor hardware, software(ex. pierderea informaţiilor sau programelor pe care beneficiarul le are stocate in calculator,beneficiarul având sarcina salvării periodice a datelor ce-i aparţin, astfel incat, daca este cazul, service-ul sa poată formata HDD-ul si instala programe de test si/sau cele existente in factura la momentul vânzării). Răspunderea firmei Euro Service Center este de a repara sau inlocui produsul constatat defect.

Obligaţiile beneficiarului:

Alimentarea de la reţeaua electrică cu împământare şi în limitele de toleranţă prevăzute de producător. Folosirea numai a elementelor de cablare originale, ale echipamentelor. Respectarea instrucţiunilor de utilizare ale echipamentelor cumpărate, conform indicaţiilor tehnice date de vânzător. Păstrarea ambalajelor originale, precum şi a documentaţiei tehnice primită la livrarea echipamentelor pe toată durata garanţiei. Intervenţiile neautorizate, manipulările defectuase, ruperea sigiliilor, precum si mentinerea echipamentelor in conditii de prafuire, umiditate excesiva sau temperaturi neadecvate, duc la pierderea garanţiei.

Responsabilitatea asupra instalării corecte revine in totalitate beneficiarului.
Pentru o mai buna exploatare a echipamentelor, se recomanda deprafuirea acestora la interval de 6 luni.
ATENTIE! În cazul în care se constată că o componentă se defectează datorită prâfuirii, aceasta îşi pierde garanţia.
ATENTIE! In cazul in care defectul reclamat nu exista sau nefunctionarea se datoreaza unor probleme software, beneficiarul va suporta costul interventiei conform tarifelor  afisate la unitatile de service.
ATENTIE! În cazul CD-urilor sparte in unităţile optice se pierde garanţia la componentele afectate.
ATENTIE! Nu se acorda garantie pentru ecrane LCD care prezinta pixeli sau subpixeli lipsa, aprinsi/stinsi, mai putin decat prevede standardul ISO 13406-2.

Prevederile finale:

Orice dispută între părţi cu privire la interpretarea, executarea şi efectuarea acestui contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă într-un termen de 30 zile de la apariţia acesteia. în cazul în care disputa persistă după acest termen şi părţile nu au ajuns la o altă intelegere, soluţionarea disputei se va efectua conform normelor legale în vigoare   la   data   apariţiei   respectivei dispute. Produsele   sunt  in  conformitate cu declaraţia  de  conformitate   livrata  cu produsul.