I. SITUAŢII CARE DUC LA PIERDEREA GARANŢIEI
Instalarea necorespunzătoare a echipamentelor (cuplarea perifericelor la calculator când acestea sunt sub tensiune, lipsa împământării la priză);
Intervenţii asupra echipamentelor efectuate de către personal neautorizat de către Euro Service Center;
Ruperea sigiliilor sau deteriorarea lor, precum şi a etichetelor aplicate pe echipamente;
Nu se acordă garanţie componentelor care prezintă următoarele defecte fizice : componente care prezintă urme de arsuri (chip-uri sau alte piese cu urme de arsuri, procesoare cu urme de arsuri ), procesoare ciobite, componente care au părti lipsă, defecte mecanice cauzate de şocuri sau orice fel de lovitură, de transportul sau manipularea necorespunzătoare (componente crăpate sau cu părţi lipsă, procesoare sau HDD-uri cu pini lipsă sau îndoiţi, unităţi CD-ROM cu CD-uri sparte în interior, HDD-uri cu garnitura de cauciuc deteriorată);
Utilizarea în condiţii improprii a echipamentelor (umiditate excesivă, căldură excesivă);
Nu se acordă garanţie pentru soft nelicenţiat care nu funcţionează corespunzător;
Nu se acordă garanţie pentru defecţiuni aparute in urma transportului de la client catre service (Nemo, Prioripost, Coletărie anunţată, C.F.R., etc.);
Nu se acordă garanţie pentru plăci de bază al căror BIOS a fost rescris greşit;
Nu se acordă garanţie monitoarelor TFT pentru pixeli defecţi decât în cazul în care acestea nu respectă standardul ISO 13406-2;
Echipamentele îşi pierd garanţia în cazul: forţării parametrilor în scopul măririi performanţelor, pătrunderea de lichide , metale, sau alte substanţe în interiorul echipamentelor.
II. MENŢIUNI
Garanţia se acordă doar firmelor partenere Euro Service Center, firma nefiind în niciun caz răspunzătoare în faţa terţilor care achiziţionează componente şi echipamente comercializate de noi prin aceştia;
Euro Service Center nu răspunde pentru pierderile de date cauzate de eventualele defecţiuni sau în perioada în care echipamentul se află la sediul firmei noastre;
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.
III. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
Produsele se vor trimite în service însoţite de “fişa de service” (în care se specifică o descriere exactă a defectului) şi o copie după certificatul de garanţie. Se vor trimite doar produsele defecte, fără accesorii, ambalaj original sau drivere, excepţie făcând următoarele categorii de produse: BOXE, UPS, TFT, LAPTOP, IMPRIMANTE, SISTEME (pentru a putea fi transportate în siguranţă). Lipsa unuia din detaliile menţionate mai sus duce la imposibilitatea asigurării garanţiei;
Alimentarea echipamentelor se face doar de la prize cu împământare;
Beneficiarul este obligat să păstreze intacte sigiliile şi etichetele aplicate pe echipamente;
Beneficiarul este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare a echipamentelor conform indicaţiilor tehnice date de furnizor.
Nerespectarea acestor obligaţii de mai sus duce la pierderea garanţiei.
IV. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
Asigurarea de service în perioada de garanţie pentru echipamente cumpărate de la RHS Company în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.
Garanţia se efectuează la sediul firmei Euro Service Center.
Instiintarea clientilor despre starea produselor aflate in service-ul Euro Service Center.
Rezolvarea garantiilor se face intr-un timp rezonabil.
Sa ajute partenerii cu informatii si sa le prezinte acestora procedurile ce trebuiesc respectate.
Sa intocmeasca toate actele necesare la trecerea unui produs prin service.