DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITATII si MEDIULUI

 

DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITATII si MEDIULUI

SC EURO SERVICE CENTER SRL

 

Inca de la intrarea pe piata managementul SC EURO SERVICE CENTER SRL a promovat valorile unor parteneriate de durata: respect, eficienta, inovatie.

E F I C I E N Ț Ă

            Ne organizăm și ne setăm priorități pentru atingerea obiectivelor. Maximizăm rezultatele cu resurse aflate la dispoziție. Optimizăm în permanență resursele pe care le administrăm.


I N O V A Ț I E

            Inovăm continuu pentru a răspunde pieței foarte competitive pe care activăm. Generăm idei despre cum să fim mai buni și le aplicăm cu succes. Ne asumăm riscuri ca să putem excela. Gândim în afara normelor.

 

R E S P E C T

Ne respectam clientii, timpul si prioritatile acestora. Respectam mediul inconjurator, comunitatea in care muncim.

Corelarea acestor valori cu principiile managementului calitatii si managementului de mediu, prin implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu este dovada dorintei noastre de imbunatatire continua.


           Vom continua sa actionam pentru imbunatatirea sistemelor de management implementate, in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate in conditiile respectarii cerintelor legale aplicabile, mentinerii sub control a aspectelor de mediu identificate, diminuarii poluarii, imbunatatirea conditiilor privind securitatea si sanatatea in munca a personalului.

Conducerea organizatiei se implica activ in implementarea si mentinerea sistemului integrat de management calitate-mediu si asigura toate resursele materiale, financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Eu, Ovidiu Bernicu, îmi asum responsabilitatea principală pentru realizarea politicii calitate-mediu, ma angajez in numele colegilor ca ne vom conforma permanent acestor principii si ca ne vom implica in mentinerea sistemului integrat de management calitate-mediu.

 

Data:   01.09.2012                                        Director general                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bernicu Ovidiu